Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

-166.560

-161.193

-161.028

-158.477

-158.324

Bestuur

Presentiegelden fractievolgers

25

25

25

25

25

Gemeenteraadsverkiezingen en wisseling raad

-

120

-

-

-

Wisseling burgemeester

76

-

-

-

-

Uitzenden informatieve bijeenkomsten

11

11

11

11

11

Digitaal beschikbaar stellen p&c cyclus

52

27

27

27

27

Ontwikkeling dashboard kenniscentrum

30

59

59

59

59

Organisatie

Ontwikkeling organisatie

3.350

3.350

3.350

1.350

1.350

Dienstverlening

Invoering nieuw systeem afvalinzameling

-

30

30

30

30

Vernieuwen website Ede.nl

-

-

35

35

35

Correctie dienstverlening

100

100

-

-

-

Vastgoed en huisvesting

Mausoleum memorial park

280

-

-

-

-

Dakrenovatie Frisokazerne

75

-

-

-

-

Aanpassing luchtbehandeling gemeentehuis

100

-

-

-

-

Afboeking oude woonwagen

41

-

-

-

-

Kerktoren Grotestraat 58

180

-

-

-

-

Verbouwing raadhuis D0

-

21

21

21

21

Onderhoudsbudget huisvesting

160

55

55

55

55

Gebouw- en omgevingsklimaat

-

10

19

19

19

Onderhoudskrediet huisvesting

-

4

4

4

4

Camera observatie gebouwen

-6

14

14

14

14

Verbouwing vergaderruimte A304

-

15

15

15

15

Bedrijfsvoering

Beveiliging conform BIG

327

97

97

97

97

Implementatie Europese privacyverordening

65

18

8

8

8

Gegevensbescherming: private cloud omgeving

15

5

5

5

5

Afronden ICT roadmap

196

86

86

86

86

Actualisatie businesscase zaakgericht werken

-

106

-

-

-

Restant taakstelling cluster D&B

421

-

-

-

-

Telefonie

17

17

17

17

17

Budget accountantscontrole

88

-

-

-

-

-160.957

-157.023

-157.150

-156.599

-156.446