Overzicht Financiën Investeringsfonds Impuls Ede

Overzicht Investeringsfonds Impuls Ede

bedragen x € 1.000

Speerpunt

Rekening 2015

Rekening 2016

1e tranche 2017

2de tranche 2017

1e tranche 2018

2019

2020

Totaal

Duurzaamheid

30

695

385

367

756

0

0

2.233

Food

115

605

370

638

720

0

0

2.448

KennisAs Ede Wageningen

0

270

335

0

335

0

0

940

Buitengebied

93

494

378

603

891

0

0

2.459

Levendig centrum

0

718

260

405

210

0

0

1.593

Citymarketing

0

227

20

250

356

256

156

1.265

Evenementen

0

60

60

186

443

0

0

749

IABW

0

153

200

75

50

0

0

478

Vervolg mEdemaken

8

49

40

0

0

0

0

97

Totaal

246

3.271

2.048

2.524

3.761

256

156

12.262