Een andere werkwijze vraagt ook iets van de organisatie

De hoge ambitie in Ede legt een hoge werkdruk op aan de ambtelijke organisatie. Ten eerste door te veel werk en ten tweede vraagt, zoals hierboven geschetst, de veranderende rol van de overheid capaciteit. Om de werkdruk te verminderen en ontwikkeling van de organisatie te faciliteren voeren we opgave gestuurd werken in, doen we een kwaliteitsimpuls in de organisatie en brengen we de basis verder op orde. Daarnaast brengen we de structurele inzet van flexibele arbeidsvormen, zoals payroll en inhuur, terug. Voor de stijgende hoeveelheid werk door ambitie en autonome ontwikkelingen is een structurele uitbreiding nodig. Voor de kwaliteitsimpuls en het verder basis op orde brengen stellen we een incidentele jaarlijkse impuls in de jaren 2017, 2018 en 2019 voor. Naast het personele aspect vraagt de actualiteit om blijvende aandacht op ICT, privacy en dienstverlening.