Bijlage 1C - Overzicht actuele begroting 2017

Wijzigingen tussen primitieve begroting en actuele begroting 2017 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Programmabegroting 2017-2020, ‘besteding reservering € 3 miljoen’, MPG Lite en de toedeling prijscompensatie.

bedragen x € 1.000

Begroting

Actuele begroting

2017

2017

1. Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

21.656 N

23.563 N

Baten

786 V

2.538 V

Saldo

20.869 N

21.026 N

Storting reserves

629 N

1.974 N

Onttrekking reserves

1.738 V

3.230 V

Saldo resultaat

19.761 N

19.770 N

2. Preventieve ondersteuning

Lasten

23.453 N

29.566 N

Baten

2.450 V

4.754 V

Saldo

21.003 N

24.812 N

Storting reserves

198 N

1.567 N

Onttrekking reserves

225 V

901 V

Saldo resultaat

20.975 N

25.478 N

3. Individuele ondersteuning

Lasten

109.722 N

111.753 N

Baten

25.128 V

26.860 V

Saldo

84.593 N

84.892 N

Storting reserves

534 N

21 N

Onttrekking reserves

111 V

2.497 V

Saldo resultaat

85.016 N

82.417 N

4. Economie en Mobiliteit

Lasten

17.267 N

18.453 N

Baten

13.859 V

14.141 V

Saldo

3.408 N

4.312 N

Storting reserves

333 N

109 N

Onttrekking reserves

1.265 V

1.347 V

Saldo resultaat

2.476 N

3.074 N

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

58.308 N

65.548 N

Baten

51.132 V

60.311 V

Saldo

7.176 N

5.237 N

Storting reserves

15.128 N

21.652 N

Onttrekking reserves

15.397 V

18.698 V

Saldo resultaat

6.907 N

8.192 N

6. Veiligheid

Lasten

10.386 N

10.775 N

Baten

877 V

862 V

Saldo

9.509 N

9.913 N

Storting reserves

0 N

0 N

Onttrekking reserves

9 V

276 V

Saldo resultaat

9.500 N

9.638 N

7. Kwaliteit leefomgeving

Lasten

32.280 N

32.801 N

Baten

15.479 V

14.677 V

Saldo

16.801 N

18.123 N

Storting reserves

2.086 N

1.419 N

Onttrekking reserves

1.455 V

1.551 V

Saldo resultaat

17.432 N

17.992 N

8. Bestuur en Organisatie

Lasten

51.062 N

50.258 N

Baten

208.706 V

207.563 V

Saldo

157.644 V

157.305 V

Storting reserves

9.032 N

10.121 N

Onttrekking reserves

13.455 V

19.376 V

Saldo resultaat

162.067 V

166.560 V

Totaal

Lasten

324.133 N

342.718 N

Baten

318.419 V

331.707 V

Saldo

5.714 N

11.011 N

Storting reserves

27.940 N

36.863 N

Onttrekking reserves

33.654 V

47.874 V

Saldo resultaat

0 V

0 V