Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

17.992

18.428

18.811

16.875

16.939

Ede doet mijn buurtje

45

153

-

-

-

Openbare ruimte hoogbouw Ede-Zuid fase III

-

-

28

28

28

Vervangingskrediet openbare ruimte

-

55

27

-

-

Omzetten budgetten vri's 

-180

-155

-117

-55

-44

17.857

18.481

18.749

16.848

16.923