Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

9.638

9.285

9.303

9.315

9.274

Sociaal Interventie Team

-

499

499

-

-

Brandweerkazerne Bennekom

50

-

-

-

-

Bijdrage veiligheidsregio Oost-Nederland

15

15

-

-

-

Openbare orde oud en nieuw

15

15

15

15

15

9.718

9.814

9.817

9.330

9.289