Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

3.074

3.149

3.535

3.301

3.304

Sociale wijkonderneming hoogbouw Ede Zuid

210

50

-

-

-

Stadsvisie, uitvoeringsagenda

40

75

25

25

-

Stadsvisie, ontwikkeling groenblauw raamwerk

30

60

11

22

39

Verruiming fonds duurzaamheidsleningen

-

75

80

80

80

Visie arbeidsmigranten MOE landen

60

-

-

-

-

Implementatie en borging wet VTH

25

42

-

-

-

Verlengen inzet programma 200+200

-70

70

-

-

-

Veluwse Poort, investering middelen Spoorzone

-

-

-

-

187

3.369

3.521

3.651

3.428

3.610