Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

3.074

3.149

3.535

3.301

3.304

Revitaliseringsonderzoek bedrijventerreinen

50

-

-

-

-

Aanpak urgente verkeersveiligheidsknelpunten

16

-

-

-

-

Fietsvoorzieningen Westzoom en kruispunt

-

3

17

55

55

Snelle fietsroute Ede-Veenendaal

-

-

-

28

27

Herprofilering Marktstraat

-

-

6

6

6

Verkeerskrediet 2020

-

-

-

-

22

3.140

3.152

3.558

3.390

3.414