Bedragen x € 1.000 

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

82.417

79.769

80.258

79.830

80.281

Jeugdhulp

2.000

1.300

-

-

-

Ontwikkeling BUIG

1.150

1.150

-

-

-

Participatiebedrijf

-

1.200

1.200

1.200

1.200

Participatiebedrijf - dekking uit stelpost sociaal domein

-

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Permar

-

175

-

-

-

Statushouders

375

495

350

-

-

Statushouders - dekking uit diverse bronnen

-375

-495

-350

-

-

Inschaling functie schaal 8 naar 9 

102

102

102

102

102

Inschaling functie schaal 6 naar 7 

14

28

28

28

28

85.683

82.524

80.388

79.960

80.411