Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

25.478

22.806

21.632

21.598

21.548

Zware casuïstiek 3d

100

700

700

-

-

Arbeidsmarktbeleid - structureel maken huidige inzet

-

210

210

210

210

Arbeidsmarktbeleid - aanvullende beleidsimpuls

115

230

230

-

-

Specialistisch ondersteuner bij huisarts

15

200

-

-

-

Ondersteuning adviesraad sociaal domein

10

20

20

20

20

Inclusie

90

144

95

95

95

Meldcode huiselijk geweld

50

50

-

-

-

Kindcentra

45

45

-

-

-

25.903

24.405

22.887

21.923

21.873