Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Actuele begroting

19.770

19.724

19.987

20.343

20.423

Onderwijshuisvesting scholen Ederveen

-

-

46

191

346

Onderwijshuisvesting gymzaal Ederveen

-

-

-

52

52

Renovatie gymzaal Bunschoterweg

-

-

-

-

19

Renovatie gymzaal Verlengde Parkweg

-

-

21

21

21

Onderwijshuisvesting Enka

-

-

-

18

18

Lessen amateurverenigingen

20

30

30

30

30

Theateronderwijs

50

50

-

-

-

Beeldende kunst

60

60

60

60

60

Omroep Ede

38

18

18

18

18

19.938

19.882

20.162

20.733

20.987